اسلام پرسش و پاسخ کفاره روزه را قبلا دادن

چند پرسش و پاسخ از احكام دینی. پاسخ:کفارۀ یک سال را بدهد، کفایت می‌کند

2023-01-29
    الهجوس و سيدنا يوسف
  1. پرسش : روزه محاسن بسیاری دارد، آیا این
  2. پاسخ: فقط قضاء می کند