موقع فاصلة

مناطق مرکزی شهر یا محل های اختصاص داده شده به سیگار کشیدن در بیرون ساختمان ها نیز بالاترین میزان آلودگی را دارند. #آموزش #فناوری #آموزش_فناوری #ویندوز #ترفند #نرم_افزار #آموزش_آنلاین #آموزش_رایانه #آموزش_کامپیوتر #ترفند_های

2023-02-07
    السلطان عبد الحميد الثاني و تحسين باشا
  1. 1- برای یک پارکینگ، حداقل دهانه 2
  2. بين أجزاء الكلام التام